Over het project

Het plan

De gemeente De Bilt wil, aansluitend bij het landelijk klimaatakkoord, CO2 besparen en bewoners helpen aan een toekomstbestendige woonomgeving. Naast Brandenburg-West is een duurzame warmtebron aanwezig: de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook is er veel hoogbouw en daarmee een grote warmtevraag. In 2019 heeft de gemeente samen met de partners Woonstichting SSW, energiecoöperatie BENG! en hoogheemraadschap HDSR een subsidieaanvraag ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het Rijk. Helaas bleek deze in 2020 niet aan de gemeente toegekend. Wij hebben met onze partners, daarom is er op 1 november 2020 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Op 10 maart is deze subsidie toegekend tijdens het Programma Aardgasvrije Wijken congres.

Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de investering om zo het kostenplaatje voor iedereen interessant te maken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mogelijke veranderingen in de wijk sociaal, haalbaar en betaalbaar zijn. Ook kunnen andere relevante onderwerpen worden meegenomen, bijvoorbeeld door te kijken naar het toekomstperspectief van de wijk op het vlak van groenvoorziening, parkeren, verkeer, vervangen riolering, overlast of anders.

Bronnet

Veel warmtenetten (zoals die in de gemeente Utrecht) maken gebruik van een hoge (70 graden) temperatuur warmte. Bij een bronnet zoals mogelijk in Brandenburg-West wordt water gebruikt op een laag (30 graden) temperatuur niveau. Het koude water wordt door de woning gebruikt als bron om warmte te onttrekken voor een warmtepompsysteem. Gemeente De Bilt en haar partners zien nieuwe kansen voor de aanvraag van dit jaar in een zeer lage temperatuur warmtenet (30°C of lager) met een individuele warmtepomp in de woning. Dit is een stuk energiezuiniger en goedkoper. Daarnaast is het van belang om woningen te isoleren omdat er dan minder energie wordt verbruikt. 

Plangebied

Plangebied van het warmtenet in de wijk Brandenburg West
Het plangebied van het warmtenet in de wijk Brandenburg West

 

De toegekende PAW aanvraag gaat over een kleiner gebied dan bij de aanvraag van 2019, zodat de plannen beter uitvoerbaar worden. De westgrens is de Kometenlaan, de zuidgrens de Groenekanseweg en de noordgrens de Olberslaan. We kijken nu naar de Planetenbaan of de Jupiterlaan als mogelijke oostgrens, de keuze wordt nog gemaakt op basis van verschillende scenario’s. In 2019 vormden de 1e Brandenburgerweg en de Neptunuslaan de oostgrens. Later kan het gebied van het warmtenet gefaseerd worden uitgebreid.

Uw woning en uw wijk

Inwoners van Brandenburg West zijn begin 2022 betrokken bij het project door middel van onder andere inwonersavonden. Ook vind er overleg plaats met een klein groep bewoners vanuit het bewoners initiaitef Brandenburg West. Met hen bereiden we inwonersbijeenksomte voor in het najaar van 2023. Ook zijn er plannen en ideeën op de betrokkenheid te vergroten. Het betrekken van ieders buren, energiebespaaracties en het isoleren van de woningen kan los van de subsidie al doorgaan. Bewoners zullen de komende tijd uitgenodigd worden, betrokken worden en geïnformeerd blijven. Wij snappen dat de plannen invloed hebben op uw huis en uw wijk. Daarom willen we ook graag dat u betrokken bent bij de uitwerking van dit plan.

Cookie-instellingen