Veelgestelde vragen

Waarom wordt juist Brandenburg West aangepakt?

Brandenburg West is de enige plek in de gemeente de Bilt waar veel woningen dicht op elkaar staan, én een warmtebron aanwezig is. Ten westen van het gebied ligt namelijk de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de Bilt. Deze geeft een constante warmte af, die kan worden hergebruikt in de gebouwen in het gebied. Dat leidt tot een lager energieverbruik, en minder CO2-uitstoot. Brandenburg West heeft ook een hoge woningdichtheid, waardoor een warmtenet financieel aantrekkelijk is.

Welke bron kan er voor het warmtenet worden gebruikt?

De nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden gebruikt als warmtebron. Door waterleidingen kan de warmte van de waterzuiveringsinstalatie in de toekomst naar Brandenburg West worden verplaatst. In de woningen wordt deze warmte hergebruikt, waardoor het energieverbruik van de woningen lager is. Dat leidt tot minder CO2-uitstoot dan wanneer alle energie in de woningen zelf moet worden opgewekt.

Produceert de rioolwaterzuiveringsinstallatie voldoende warmte voor Brandenburg West? 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft van zichzelf genoeg capaciteit om driekwart van de woningen in het plangebied te verwarmen. In combinatie met een aan te leggen warmtekoudeopslag (WKO) is er voldoende warmte voor alle woningen in het plangebied.

Is er al ervaring met bronnetten in andere gemeenten? 

Bij nieuwbouwwijken worden lage temperatuur warmtenetten al toegepast. 

Waarom een “lage temperatuur warmtenet”?

De rioolwaterzuiveringsinstallatie is een lage temperatuur (30 graden) bron. Met een centrale ketel kan dit worden opgewaardeerd tot een midden (50 graden) - of hoge (70 graden) temperatuur warmtenet. De kosten die hiermee gepaard gaan,  zijn groter dan de kosten voor een LT-net. Dat maakt het een logische keuze om een lage temperatuur (LT) warmtenet aan te leggen De voordelen van een LT-warmtenet zijn: lagere realisatiekosten, lagere aansluitkosten, minder energieverlies, minder CO2-uitstoot, en een warmtenet dat langer meegaat. 

Kan waterstof in de toekomst ook worden ingezet om de buurt te verwarmen? 

Op korte en middellange termijn niet. De toekomst voorspellen kan niemand, maar vooralsnog gaat er bij elektrolyse (de vorming van waterstof) een groot deel van de energie verloren. Als elektriciteit wordt omgezet naar waterstof en weer terug, is er een verlies van 60%. Daarmee komen de kosten per kw/u hoger uit dan bij aardgas. Het is nu een stuk efficienter om direct elektriciteit te gebruiken.
Aan waterstof zijn misschien ook risico’s verbonden, die in ieder geval niet spelen voor een lage temperatuur warmtenet. Stel dat een aannemer door de pijp heen boort is deze zeer gemakkelijk en snel te herstellen én komt er geen schadelijk gas vrij of heel warm water. De leveringszekerheid van het voorgestelde systeem is ook goed, omdat in plaats van de warmte uit het warmtenet ook de warmtepomp als back-up tijdelijk volledig gebruikt kan worden om het huis te verwarmen als het warmtenet uitvalt.

Als het bronnet er komt, waar komt het dan te liggen?

De Beukenlaan vormt de westelijke grens van het plangebied. De huizen aan planetenbaan tussen de Groenekanseweg en de Olberslaan vormen de oostelijke grens van het plangebied. Zie ook Over het project.

Is een aansluiting op het warmtenet verplicht?

De komst van het warmtenet is nog niet zeker en wordt onderzocht. Op het moment dat het er wél komt, dan is een aansluiting nog niet verplicht. Wetgeving voor verplichting wordt door de 1e en 2e kamer voorbereid. Het is de bedoeling dat het hele warmtenet in één keer wordt aangelegd, tegelijk met het vernieuwen van het riool.  Aansluiten is dan het meest aantrekkelijk. De exacte uitwerking en aanbeiding wordt pas later bekend.

Ik wil graag meedenken en doen in het project, kan dat?

De gemeente en BENG! gaan graag met iedereen die interesse heeft samen aan de slag. Meld je aan!

Cookie-instellingen